Forskning kring det övernaturliga

När det kommer till filmens fantastiska värld så finns det inga begränsningar i att man måste vara verklighetstrogen. Men hur mycket av vår syn på skräckfilm skulle förändras om det mer och mer gick att bevisa att det finns övernaturliga väsen och att vi inte är så ensamma som vissa kanske tror. 

726383-young-man-dreamingVi vill gärna leva i ett samhälle där vi är öppna och toleranta, men när det handlar om det övernaturliga, eller det naturliga vi inte kan bevisa, så är det många som får en stämpel av att inte tänka logiskt samt att vara mindre begåvad och kvacksalvare. Dock är detta något som håller på att förändras och man har nu börjat forska i detta ämne för att öka förståelse över övernaturliga upplevelser. Ponera bara hur heta telefonlinjerna till Sierskas spådamer om det gick att bevisa att vissa människor har en gåva att se in i framtiden och att tala med döda eller veta saker som de egentligen inte bör veta. fundera även hur man skulle må nästa gång man satte sig framför en skräckfilm och inte längre kan skydda sig med att detta inte är verklighet utan att det även kan finnas andra väsen mitt bland oss.

Åbo Akademi om övernaturlighet

Forskningen bedrivs vid Åbo Akademi och vad man gör är att man samlar in människor som haft olika personliga upplevelser av händelser som är av övernaturlig karaktär. vad de vill påvisa är att människor har en kapacitet att kunna uppleva saker som är övernaturliga – att de ingår i vår vanliga mentala aktivitet. De vill även få oss att tala om detta då många människor som skickar in sina berättelser säger att de får kritiska blickar av sjukhuspersonal och andra människor  i deras närhet, något som kan tära oerhört.

Förhoppningsvis kommer man lite längre fram i detta ännu outforskade ämne och kan lyfta de personer som säger sig ha andra starka krafter än vissa andra i samhället. Man vill helt enkelt ändra inställningen kring hur man ser på detta. Med andra ord kan det vara klokt att reda nu börja byta ut skräckfilmer mot romantiska komedier om du vill sova gott i framtiden.